Bašť se baví logo

Místo, kde žijeme

MKZ_logo_Nadace.jpg      Projekt
      Kudy z nudy v BaštiMKZ_logo_Hornbach.jpg
      podpořili

 

 

 

2. března 2019

ViaSlavnost_Bast2018©AnnaSolcova.63.JPG

V pátek 1. března byla zahájena veřejná sbírka na dokončení výstavby adventure minigolfu u knihovny v Bašti. Pro účely sbírky byl otevřen transparentní účet u FIO Banky, na který se můžete podívat zde. Děkujeme všem, kteří přispějí. Zahájení provozu na prvních šesti drahách předpokládáme v dubnu, na jaře se zároveň rozeběhnou stavební práce na dalších pěti drahách, jejichž financování zajistí v letošním roce obec Bašť. Na posledních 7 drah z celkových osmnácti "stačí" sehnat půl milionu. Děkujeme všem, kteří přispějí.

4. listopadu 2018
MKZ_slavnostní otevření.jpg
Zveme vás na předání 1. etapy projektu Kudy z nudy v Bašti v neděli 11. 11. 2018 od 12 hodin v prostoru parku u knihovny. Slavnostní otevření bude součástí Svatomartinských slavnostní v Bašti. Veřejnosti bude předáno prvních šest drah z osmnáctijamkového minigolfového hřiště.
4. listopadu 2018
20181019_090550.jpgZveřejněna fotogalerie z realizace minigolfových drah.


22. září 2018

20180922_104442.jpgZveřejněna fotogalerie z 1. veřejné brigády.


5. září 2018

MKZ_brigády.jpg
Projekt je dokončený, pouštíme se do realizace. Rádi vás přivítáme na 1. veřejné brigádě, která se koná v sobotu 22. září 2018 od 10 hodin za každého počasí. Občerstvení je zajištěno, nářadí nikoliv, takže přineste si vlastní rýče, krumpáče, lopaty a kolečka. Moc děkujeme. 

 

 

 

 

 

8. dubna 2018

20180407_141844.jpgV projektu Kudy z nudy v Bašti byly na 2. plánovacím setkání s veřejností představeny dvě studie z dílny architekta Ondry Turka. Obě nás nadchly, na jejich hodnocení i celý průběh akce se můžete podívat ve fotogalerii. V první polovině května vám představíme konečný projekt, který vznikl díky grantu Nadace Via, ale především díky všem, kteří se k nám přidali a společně diskutovali o využití prostranství za knihovnou.

26. března 2018

pozvanka_2_1 (002).jpgZveme vás na 2. plánovací setkání s veřejností projektu Kudy z nudy v Bašti. Architekt Ondra Turek nám představí dvě studie veřejného prostranství za knihovnou a společně zhodnotíme jejich klady a zápory. Připojte se k projektu v sobotu 7. dubna od 14 hodin v restauraci Vila.

 

 

 

 

14. ledna 2018

Necelé čtyři desítky obyvatel Baště diskutovaly o budoucí podobě místa za knihovnou, na jejich hodnocení místa i očekávání se můžete podívat zde. Výstupy budou sloužit jako zadání pro architekta. Architektonické studie budou veřejnosti představeny v březnu. 

3. ledna 2018

MKZ_tým_2.jednání_3-1-2018.jpgAktivně se připravujeme na 1. plánovací setkání s veřejností v rámci projektu Kudy z nudy v Bašti, který byl podpořen z grantového programu Místo kde žijeme Nadace VIA částkou 300 000 Kč. Pracovní tým navázal na předvánoční setkání, které bylo převážně věnováno publicitě plánovacího setkání, aby se seznámil s pravidly a záludnostmi ve vedení komunitního plánování. Těšíme se na vás 13. ledna v Restauraci Vila od 14 hodin. 

 

 

 

 

14. prosince 2017

Bašť se baví vás zve na 1. plánovací setkání s veřejností k úpravě prostranství za knihovnou.

MKZ_1.setkání veřejnost_pozvánka.jpg

Pojďme společně přemýšlet o budoucí podobě prostoru za knihovnou, vytvořit zadání pro architekta, popsat klady místa, které by měly zůstat, upozornit na problémy, které je třeba řešit a sdělit, co bychom v místě chtěli dělat a jaké by mělo mít charakter. Setkání se uskuteční v sobotu 13. ledna 2018 od 14 hodin v restauraci Vila. Vezměte s sebou i děti, je pro ně zajištěn program v Centru pro rodinu Pohoda.

9. listopadu 2017

MKZ_prezentace_Svatomartinský jarmark.jpg

4. listopadu 2017

Představujeme vám tým, který projekt Kudy z nudy v Bašti bude s vaší pomocí připravovat a  realizovat:

Renata Tlustošová, koordinátorka projektu
Ondřej Turek, architekt
Martina Červenková, plánování s veřejností
Iva Cucová, fundrising
Jiří Staněk, koordinace s obcí 
Marian Vyžral, projektant
Michal Kruliš, PR
Jana Doubková, fotografka
Hana Nováková, zapojení veřejnosti

2. listopadu 2017

MKZ_semináře_foto1.jpgPoslední říjnový víkend jsme strávili na jihu Čech v Ekocentru Vespolek u Jindřichova Hradce, kde se konal první ze série seminářů pro osm podpořených obcí. Seznámili jsme se a celý víkend se učili, proč je dobré zapojovat do plánování a budování veřejných prostranství veřejnost a jak to správně udělat. A navíc jsme navštívili projekt Strmilov-pěkné místo k životu, který Nadace Via podpořila v roce 2013. Fotogalerie

13. září 2017

Bašť se baví získala 300 tisíc korun
Nadace Via rozdělí 2,4 milionu korun lidem, kteří zlepšují své okolí. V osmi obcích, kde se místní lidé rozhodli změnit své okolí, získají
grant ve výši 300 000 korun, odborné semináře a pomoc konzultanta. Hodnotitelé vybrali týmy, které chtějí proměnit náves či jiná veřejná prostranství. Konkrétně jsou z obcí Hajnice (Trutnovsko), Josefov (Sokolovsko), Krásno (Sokolovsko), Čepice (Klatovsko), Olomouc – Řepčín (Olomoucko), Olšovec (Přerovsko), Suchá Rudná (Bruntálsko) a Bašť (Praha-východ). Bašť se baví se svou žádostí uspěla v konkurenci cca 80 projektů.

Zeptali jsme se členky výkonné rady Bašť se baví a manažerky projektu Kudy z nudy v Bašti, paní Renaty Tlustošové, jak vznikla myšlenka na podání žádosti o grant?
Nadace Via dlouhodobě podporuje projekty lidí, kteří se dají dohromady ve snaze vdechnout nový život zanedbaným prostranstvím. Kromě zkrášlování okolí je podstatná společná práce na plánování a přeměně prostor. Lidé se domlouvají na společném cíli a tím zlepšují své vztahy vzájemně i k místu, kde žijí. Obec se dlouhodobě snažila získat dotaci na úpravu prostoru za knihovnou z veřejných zdrojů, my jsme to zkusili ze zdrojů soukromých. A byli jsme úspěšní.

Co bude znamenat realizace projektu pro Bašť?
Z prostředků grantu Nadace Via bude upraven prostor za knihovnou. Jak, to ještě nevíme, protože konečná podoba projektu vznikne až na veřejných plánovacích setkání s občany obce. Byli bychom rádi, kdyby se zapojilo co nejvíce lidí, kterým není lhostejno, jak vypadá veřejný prostor. Samozřejmě přivítáme, pokud se zapojí i místní podnikatelé a podaří se tak vytvořit technické, organizační i finanční zázemí pro skutečně kvalitní realizaci projektu.

Kdo už vám pomoc přislíbil?
Geodetické zaměření, výškopis a polohopis pro nás zrealizuje místní občan, Honza Brčák. Terénní úpravy a stavební část zrealizují developerské firmy Michlovský spol. s r. o. Praha a REALMA s. r. o. Zlín, které stavějí rodinné domy v Bašti. Významným partnerem je samozřejmě obec, která do projektu vložila na dobu udržitelnosti projektu (10 let, pozn. red.) pozemek a bude se starat o údržbu. V tuto chvíli jednáme s architekty, projektanty a dalšími možnými partnery. Svou pomoc samozřejmě může nabídnout kdokoliv, nejlépe prostřednictvím mailu bastsebavi@email.cz.

A co bude znamenat realizace projektu pro Bašť se baví?
Především rok práce. Začátek realizačního období projektu je 1. října. Členové týmu musí absolvovat tři dvoudenní vzdělávací semináře zaměřené na plánování s veřejností, získávání zdrojů v místních komunitách a procesy výstavby veřejných prostor s veřejností. Do konce zimy musíme připravit a uskutečnit dvě plánovací setkání s veřejností, jejichž výsledkem bude konkrétní projekt prostranství. Ten v průběhu prázdnin zrealizujeme, abychom začátkem podzimu mohli prostranství slavnostně předat do užívání veřejnosti. Všichni členové týmu mají svá zaměstnání, projekt budeme dělat ve svém volném čase, odměny za vedení projektu nebo cestovní výdaje nejsou z grantu hrazeny. S tím jsme ale do projektu šli. Jsme rádi, že budeme moci obci tak trochu splatit podporu, které se naší činnosti již celou desítku let dostává.

 

25. srpna 2017
Bašť se baví podala v polovině roku žádost o grant Nadace VIA z programu Místo kde žijeme. Rádi bychom společně s vámi dokončili úpravu veřejného prostranství za obecní knihovnou.

Nadace VIA je nezávislá česká nadace. Nečerpá peníze z evropských ani státních fondů, ale prostředky získává výhradně od individuálních dárců, firem, nadací a z výnosů nadačního jmění. Rozvíjí komunitní život a podporuje ty, kteří zlepšují život ve svém okolí. Učí příjemce grantů pečovat o společný prostor, plánovat, komunikovat a spolupracovat.

Program Místo kde žijeme je určen pro ty, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit nějaké konkrétní veřejné prostranství, ať už jde o park, náves, náměstí či třeba malý zarostlý plácek. Získané finanční prostředky pomáhají proměnám takových míst, která se stávají základnou pro další setkávání a pomůžou k tomu, že vaše okolí ožije.

Záměr, který předložila Bašť se baví, získal podporu v zastupitelstvu obce. Obec Bašť se stala partnerem a vložila do projektu pozemek.

V současné době probíhá hodnocení záměrů, ten náš se dostal do užšího výběru. Držte nám palce, abychom grant ve výši 300 tis. Kč získali.

V tom případě by se každý z vás mohl stát spoluautorem projektu další podoby a využití prostranství za knihovnou.