Bašť se baví logo

Přihlášky

Členská přihláška

Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete zaslat na adresu spolku, naskenovanou poslat na mail spolku, předat do schánky na Obecním úřadě v obálce označené "Bašť se baví" nebo předat osobně členkám výkonné rady Ivě Cucové, Martině Červenkové nebo Renatě Tlustošové.

Těší nás, že jste se rozhodli rozšířit naše řady.

Tým Bašť se baví