Bašť se baví logo

Dokumenty

 

Rubrika obsahuje a je stále doplňována o aktuální dokumenty, které obsahují informace o práci spolku a jejích výsledcích jako jsou výroční zprávy a zápisy z členských schůzí. Pro zájemce o vstup do našich řad je zde členská přihláška.